top of page

Pro koho je poradenství určeno

  • Rodiny s problematickým chováním dítěte či dospívajícího

  • Rodiny procházející náročnou životní událostí či krizí

  • Rodiny, kde se vyskytují protichůdné názory na výchovu

  • Rodiny dětí s obtížným zvládáním školních povinností, obtížemi ve školním kolektivu, problematické vycházení s autoritami

  • Rodiny, ve kterých jsou narušeny hranice mezi jednotlivými členy (například vzniká koalice mezi dítětem a jedním z rodičů)

  • Poradenství a podpora rodin s dítětem s handicapem (mentální či fyzický handicap)

  • Poradenství a podpora pro matky, pro páry, kteří zjistili, že čekají handicapované dítě

ctverec_02.jpg
bottom of page