top of page

O mně

 • Jsem psycholožka a terapeutka. Ve své praxi se zaměřuji převážně na poradenství pro rodiče a pro celou rodinu, Pracuji také s dětmi a dospívajícími. Zároveň jsem také máma tří dětí.

 • Po dobu pěti let jsem působila  jako psycholožka ve Středisku výchovné péče v Brně. Mezi mé činnosti spadala komplexní diagnostika dítěte, poskytovala jsem ambulantní poradenství pro děti a jejich rodiny. Mám zkušenosti s vedením  dětské terapeutické skupiny a komunity. Spolupracovala jsem se školami, s třídními kolektivy se zaměřením na návrat dítěte zpět do studijního procesu a mezi spolužáky.

 • Podílela jsem se na projektech neziskových organizací pro začlenění dětí ze znevýhodněných rodin do společnosti,

 • Spolupracovala jsem jako výzkumná pracovnice na výzkumu, se zaměřením na  vztahy dospívajících k rodině a jejich blízkým.

 • Spolupracuji s Divadlem ALDENTE (divadlo s herci s Downovým syndromem). Mým úkolem je sledovat posuny herců v rámci jednotlivých představení, sledovat možnosti integrace do společnosti, rozhovory s diváky a jejich reflexe, začlenění v rámci jejich vlastních rodin.

 • Pracuji v intervenčním centru SPONDEA pro osoby ohrožené domácím násilím. 

 •  Vedle svého profesního života ráda trávím čas v přírodě. Také mám ráda sport v mnoha podobách a  zároveň odpočívám u kreativních činností.

Vzdělání

 • 2001-2006 Vystudovala jsem psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně .

 • V rámci magisterského studia jsem absolvovala semestrální stáž na Rijks Univerzity of Groningen v Holandsku​

 • 2007 – 2008       jsem absolvovala certifikovaný kurz (akreditace pod čj.: MZČR 1943/2006): Základní kurz v Rorschachově metodě ukončený ověřením znalostí, získání odborné způsobilosti k užívání této metody v psychologické diagnostice

 • 2009      absolvování programu celoživotního vzdělávání na Filozofické Fakultě Masarykovy Univerzity v Brně: doplňující pedagogické studium k získání učitelské způsobilosti pro vyučování předmětu psychologie

 • 2007 – 2010       absolvování výcviku Skupinové formy korektivní, poradenské, reedukační a socioterapeutické práce (skupinový výcvik SUR) v rozsahu 570 hodin, akreditace MŠMT č. j. 4732/2007-25-126

 • 2013 seznámení se s metodou projektivní diagnostiky citové vazby v dospělosti a možnosti jejího praktického využití (Adult Attachment Projective Picture System)

 • 2013 – 2020: Doktorandské studium v oboru vývojové psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Téma, kterým se zabývám jsou narušené hranice v rodinném systému, změna či záměna rolí a kompetencí v rodině a souvislost s dopady tohoto narušení na vývoj a adaptaci dospívajících.

 • od r. 2022 frekventantka šestiletého Výcviku v poradenství pro děti a rodiče v psychoterapii dětí (indept.cz)

 • 2023 kurz Sandplay 

Publikační činnost

 

Jsem dítě, nebo rodič? Zmatení rolí v rodině

PIVODOVÁ, LenkaPetra DAŇSOVÁ a Lenka LACINOVÁ. Jsem dítě, nebo rodič? Zmatení rolí v rodině. In Lacinová, Lenka a kol. Všichni moji blízcí : adolescenti a dospělí kolem nich. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 66-80, 15 s. ISBN 978-80-210-9161-0.

https://www.fss.muni.cz/vyzkum/publikace/prehled/1529081

 

Fenomén spousifikace: Studie o partnerském vztahu mezi rodičem a dítětem

PIVODOVÁ, Lenka a Lenka LACINOVÁ. Fenomén spousifikace: Studie o partnerském vztahu mezi rodičem a dítětem. E-psychologie, 2016, roč. 10, č. 1, s. 1-17. ISSN 1802-8853.

bottom of page