top of page

Rodinné poradenství

Psychologické poradenství a terapie pro dětidospívající a rodiče

Jak pracuji

Poskytuji psychologické služby převážně pro rodiče dětí, pro děti a dospívající s problémy s adaptací, autoritou, školními obtížemi, výchovnými problémy, ADHD, konfliktními situacemi aj.  Při své práci se zaměřuji na kontext celé rodiny, proto  převážně pracuji s rodiči. Jednotliví členové rodiny mají rozličné kompetence, schopnosti a jsou mezi nimi různé vztahy a vazby. Pokud v rodině nastane problém u jednoho z členů, dotkne se tento problém celé rodiny. Je mnoho podob rodinných uspořádání a každé má různý počet členů a rozličné radosti, starosti či problémy. Některé z nich přijdou nečekaně, jiné se dlouhodobě projevují. Každá rodina je jedinečná. Změnou jejich postojů, zvýšením rodičovského sebevědomí, posílení hranic mezi rodiči a dětmi mohou pomoci např. změnit problematické chování u dítěte nebo třeba pomoci nastolit klid a rovnováhu v rodině.  S dětmi pracuji adekvátně jejich věku a problému. Ve své práci se řídím etickými principy, s respektem k jednotlivým klientům, jejich postojům a životním názorům.

©2019 by okiboki.cz, Karolína, Mídla and Lenka, created with Wix.com

bottom of page